Servicii de medicină primară

Asiguraţii beneficiază de pachetul de bază care cuprinde servicii medicale profilactice şi curative, alte servicii medicale conform competenţelor medicului de familie, servicii medicale pentru situaţii de urgenţă şi de eliberarea de acte medicale.

Asiguratul are obligaţia să se înscrie pe lista de pacienţi a unui medic de familie.

Medicul de familie prescrie medicamente cu sau fără contribuţuie personală, atât în limita competenţei proprii, cât şi pe baza recomandării scrise a medicului specialist; eliberează trimiteri pentru consultaţii la medicii specialişti şi pentru internarea în spital; eliberează trimiteri pentru efectuarea de investigaţii paraclinice (analize medicale) şi interpretează investigaţiile.

Persoanele asigurate facultativ beneficiază de servicii medicale pentru situaţii de urgenţă şi pentru depistarea de boli cu potenţial endemo-epidemic, de supraveghere a gravidei şi imunizări conform programului naţional.

Medicul de familie acordă persoanelor neasigurate servicii medicale pentru situaţii de urgenţă şi pentru depistarea de boli cu potenţial endemo-epidemic.

MENU