Servicii medicale pe teritoriul altor state

Persoanele asigurate în sistemul de asigurări sociale de sănătate din România, aflate pe teritoriul statelor cu care România a încheiat documente internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii, beneficiază de servicii medicale pe teritoriul acestor state, în condiţiile prevăzute de respectivele documente internaţionale.
Rambursarea cheltuielilor ocazionate de acordarea serviciilor medicale în baza documentelor internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii la care România este parte, este efectuată de casele de asigurări de sănătate prin intermediul CNAS.
Autorităţile române au încheiat, cu o serie de state, acorduri privind condiţiile de acordare a asistenţei medicale pe bază de reciprocitate, condiţii de care beneficiază cetăţenii români care călătoresc în aceste state: Albania, Armenia, Bulgaria, Cipru, China, Croaţia, Cuba, Egipt, Grecia, Liban, Lituania, Marea Britanie, Macedonia, Republica Moldova, Siria, Serbia Muntenegru, Slovenia, Tunisia, Turcia, Ucraina şi Ungaria. Aceste acorduri se referă însă, de regulă, la acordarea asistenţei medicale în situaţii de urgenţă, deci sunt limitate numai la acele situaţii care pot fi încadrate ca urgenţe medicale. De îndată ce situaţia de urgenţă medicală a fost înlăturată, pacientului îi revine responsabilitatea suportării tuturor costurilor pentru asistenţa medicală încă necesară, pentru tratament sau, eventual, pentru transportul în România.
Dacă vă aflaţi în străinătate şi vă îmbolnăviţi sau suferiţi un accident care necesită acordarea de asistenţă medicală, vă recomandăm următoarele:
A. Luaţi legătura imediat cu cea mai apropiată unitate medicală;
B. Dacă nu aveţi acces la unităţile medicale, luaţi legătura cu ambasada sau consulatul României; personalul consular vă poate recomanda unităţile medicale din apropiere;
C. Explicaţi medicului situaţia dumneavoastră de sănătate, eventuale afecţiuni anterioare, restricţii la medicaţie etc.;
D. Dacă nu cunoaşteţi limba locală, solicitaţi prezenţa unui translator sau solicitaţi să fie contactată ambasada sau consulatul cel mai apropiat al României.

MENU