Cardul european de asigurări sociale de sănătate

După aderarea României la Uniunea Europeana – dacă sunteţi asigurat în sistemul românesc de asigurări sociale de sănătate – veţi avea dreptul să primiţi Cardul European de Asigurări de Sociale de Sănătate (CEASS), care vă oferă dreptul de a primi servicii medicale necesare în timpul şederii dumneavoastră temporare într-o ţară membră a Uniunii Europene. Cardul vă permite accesul la serviciile medicale furnizate în majoritatea cazurilor în sistemul public şi veţi fi tratat la fel ca o persoană „asigurată” care locuieşte în ţara pe care o vizitaţi.

what-the-health-cards-conceal-it-is-a-dangerous-tool-for-society-it-can-be-used-against-the-citizen-205403Totuşi, s-ar putea ca acesta să nu acopere toate prestaţiile pe care dumneavoastră v-aţi aştepta să le primiţi gratuit de la Sistemul de Asigurări Sociale de Sănătate din România şi, prin urmare să contribuiţi la costul îngrijirilor medicale.

În anumite State Membre, prestaţiile medicale se plătesc de către dumneavoastră şi cererea de rambursare a banilor o veţi face către casa locală de asigurări de sănătate. Totuşi, doar furnizorii de servicii medicale care au încheiat contracte cu sistemul lor de asigurări sociale de sănătate recunosc CEASS. Dacă apelaţi la serviciile unui medic privat, veţi plăti, dar s-ar putea să aveţi dreptul la o rambursare parţială a cheltuielilor.

Pentru a primi CEASS trebuie să faceţi o cerere către asigurator (CAS), care va analiza cererea dumneavoastră şi dacă sunteţi asigurat veţi primi cardul în 7 zile de la data depunerii cererii. Cardul este valabil şase luni şi nu se eliberează gratuit. Casa Naţională de Asigurări de Sănătate a stabilit o taxă de eliberare a cardului în valoare de 2,1 RON.

Toate Statele Membre folosesc acelaşi design, care cuprinde simbolul european. Scopul este ca CEASS să fie recunoscut imediat de către furnizorii de servicii medicale (medici, farmacişti, etc.). CEASS conţine anumite informaţii obligatorii, prezentate într-un mod standardizat pentru ca CEASS să poată fi citit, indiferent de limba posesorului. Acest design standard este obligatoriu doar pentru una dintre feţele CEASS. Statele Membre sunt libere să aleagă design-ul pe care îl doresc pentru cealaltă parte.

Ce ţări sunt implicate?

Austria, Belgia, Cipru, Cehia, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franţa, Germania, Grecia, Ungaria, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Olanda, Polonia, Slovenia, Slovacia, Spania, Suedia şi Marea Britanie, Islanda, Liechtenstein, Norvegia şi Elveţia.

Atenţie !

Cardul European de Asigurări Sociale de Sănătate acoperă doar îngrijirile medicale care „devin necesare din punct de vedere medical în timpul şederii pe teritoriul altui Stat Membru, ţinând cont de natura prestaţiilor şi de durata prevăzută a şederii”.

Cardul European de Asigurări Sociale de Sănătate nu va acoperi cheltuielile dacă mergeţi în alt Stat Membru cu scopul precis de a beneficia de tratament medical. Dacă doriţi ca cheltuielile tratamentului dumneavoastră să fie suportate în condiţiile stabilite de Regulamentul CE nr. 1408/71 privind coordonarea regimurilor de securitate socială, trebuie ca mai întâi să obţineţi acordul instituţiei de asigurare de sănătate – Formularul E 112 – (Articolul 22(2) a Regulamentului 1408/71).

MENU