In Romania

Principalele cauze ale deceselor

a. Principalele cauze de deces la nivel ţară

            În România, în anul 2011, 94,4% din totalul deceselor au fost generate de 5 grupe mari de cauze: bolile aparatului circulator, tumorile, bolile aparatului digestiv, bolile aparatului respirator şi accidentele (leziuni traumatice, otrăviri şi alte consecinţe ale cauzelor externe), pondere similară anului anterior (94,4%). Pentru sexul feminin ponderea aceloraşi clase de boli a fost  de  94,8% în 2011 egală cu cea din 2010.

            Decesele înregistrate în anul 2011 au continuat să aibă ca principală cauză bolile aparatului circulator, boala ischemică a inimii (20,2%) şi bolile cerebro-vasculare (18,9%), urmate de tumori, decesele datorate acestor 2 cauze reprezentând 79,5% din totalul deceselor, procent apropiat de cel din anul 2010 (78,5%).

Tabelul nr.1 Numărul deceselor pe principalele grupe de boli

Cauze de deces 2011 2010
Total Fem Masc Total Fem Masc
Total

251.439

119.259

132.180

259.723

121.766

137.957

Boli ale aparatului circulator

151.538

80.693

70845

156.359

82366

73.993

Tumori

48.356

19.638

28718

47.502

19243

28.259

Boli ale aparatului digestiv

14.499

5.815

8.684

16.604

6.430

10.174

Boli ale aparatului respirator

12.460

4.537

7.923

12.733

4.671

8.062

Leziuni traumatice, otraviri si alte consecinte ale cauzelor externe

10.534

2.378

8.156

12.032

2.752

9.280

Analizând structura  deceselor pe principalele cauze, în anul 2011,  pe sexe şi medii de rezidenţă putem desprinde următoarele concluzii:

  • Comparativ cu anul 2010, în anul 2011 s-a menţinut ordinea principalelor cauze de deces. Pe primul loc ca pondere în total decese, s-au situat tot bolile aparatului circulator (60,3%), urmate de tumori (19,2%), bolile aparatului digestiv (5,8%), bolile aparatului respirator (5,0%) şi leziunile traumatice, otrăvirile şi alte consecinţe ale cauzelor externe (4,2%);
  • Se înregistrează diferenţieri între ratele deceselor pe sexe, acestea au fost favorabile în majoritatea cazurilor sexului masculin, doar în cazul bolilor aparatului circulator şi bolilor   endocrine, de nutriţie şi metabolism, ratele au fost superioare  pentru sexul feminin;
  • În ceea ce priveşte diferenţierea pe medii, valorile  ratelor din mediul rural sunt net superioare celor din mediul urban, iar doar în cazul bolilor sistemului nervos şi  bolilor  endocrine, de nutriţie şi metabolism  ratele din mediul urban au fost  superioare celor din rural, dar cu diferenţe  nesemnificative.

b. Principalele cauze de deces a persoanelor vârstnice (65 ani şi peste)

            În România, în anul 2011, 96,0% din totalul deceselor din rândul persoanelor vârstnice au fost generate de 5 grupe mari de cauze: bolile aparatului circulator, tumorile, bolile aparatului respirator, bolile aparatului digestiv şi accidentele (leziuni traumatice, otrăviri şi alte consecinţe ale cauzelor externe), pondere în scădere faţă de anul anterior (96,1%). Pentru sexul feminin  ponderea principalelor clase de boli a fost de  96,0% în 2011 şi de  96,1% în 2010.

Similar situaţiei la nivelul întregii ţări, principalele cauze ale deceselor vârstnicilor le constituie bolile aparatului circulator (circulator boala ischemică a inimii – 22,7% şi bolile cerebro-vasculare – 22,6%) şi tumorile. Din totalul deceselor înregistrate în 2011, 85,9% au avut astfel de cauze, pondere superioarpă celei de la nivel ţară (79,5%), fapt explicabil prin rate superioare ale mortalităţii în rândul vârstnicilor faţă de total populaţie la aceste cauze.

 Numărul deceselor persoanelor vârstnice, pe principalele grupe de boli

Cauze de deces 2011 2010 2011 2010
Total Fem Masc Total Fem Masc Masc /Fem (%) Masc /Fem (%)

Total

186.243

99.319

86.924

189.554

100.527

89.027

87,5

88,6

Boli ale aparatului circulator

131.300

74.958

56.342

134.589

76.178

58.411

75,2

76,7

Tumori

28.623

12.353

16.270

27.941

12.043

15.898

131,7

132,0

Boli ale aparatului respirator

8.520

3.410

5.110

8.562

3.482

5.080

149,9

145,9

Boli ale aparatului digestiv

7.371

3.632

3.739

7.986

3.798

4.188

102,9

110,3

Leziuni traumatice, otraviri si alte consecinte ale cauzelor externe

2.905

1.013

1.892

3.090

1.136

1.954

186,8

172,0

Analizând structura deceselor persoanelor vârstnice pe principalele cauze, în anul 2011, pe sexe şi medii de rezidenţă desprindem următoarele concluzii :

  • Comparativ cu anul 2011, în anul 2010 s-a menţinut ordinea principalelor cauze de deces. Pe primul loc s-au situat tot bolile aparatului circulator (70,5%), urmate de tumori (15,4%), boli ale aparatului respirator (4,6%), bolile aparatului digestiv (4,0%), şi bolile cauzate de leziuni traumatice, otrăviri şi alte consecinţe ale cauzelor externe(1,6%);
  • Se înregistrează diferenţieri între ratele deceselor pe sexe, acestea au fost favorabile în majoritatea cazurilor sexului masculin, doar în cazul bolilor  endocrine, de nutriţie şi metabolism, ratele au fost superioare  pentru sexul feminin;
  • În ceea ce priveşte diferenţierea pe medii, valorile  ratelor din  mediul rural sunt net superioare celor din mediul urban, iar doar în cazul tumorilor, bolilor aparatului digestiv, bolilor sistemului nervos, bolilor  aparatului genito-urinar,  bolilor  endocrine, de nutriţie şi metabolism şi bolilor infecţioase şi parazitare, ratele din mediul urban au fost  superioare celor din rural, dar nesemnificative,  cea mai mare diferenţă fiind în cazul tumorilor.
  • Structura pe cauze de deces, a deceselor în rândul persoanelor vârstnice a evidenţiat o pondere superioară a bolilor aparatului circulator în structura deceselor femeilor vârstnice, respectiv de 75,5%, faţă de 64,8%, ponderea în structura deceselor bărbaţilor vârstnici. În cazul tumorilor, o pondere superioară au avut decesele bărbaţilor vârstnici (18,7%), faţă de ponderea corespunzătoare a deceselor femeilor vârstnice (12,4%);
  • Ponderea deţinută de persoanele vârstnice în total decese, pe sexe şi clase de boli, a fost pentru bolile aparatului circulator de 92,9% pentru femei vârstnice în total decese femei, iar pentru bărbaţii vârstnici de 79,5% în total decese bărbaţi. În cazul tumorilor ponderile au fost de 62,9% pentru femei vârstnice şi de 56,7% pentru  bărbaţii vârstnici.

Sursa datelor  – ”Mortalitatea 2010 şi 2011”,  Institutul Naţional de Statistică, 2011, 2012

Numărul îmbolnăvirilor noi la nivel de ţară

În România, în anul 2011, 82,1% din totalul îmbolnăvirilor noi au fost generate de 7 grupe mari de cauze: bolile aparatului respirator (42,4%), bolile aparatului digestiv (10,1%), bolile sistemului osteo-articular, ale muşchilor, ţesutului conjunctiv (8,4%), bolile aparatului genito-urinar (6,5%), bolile aparatului circulator (5,6%), bolile pielii şi ţesutului celular subcutanat (5,3%) şi bolile infecţioase şi parazitare (3,8%), pondere  în scădere faţă de anul anterior (82,7%). Pentru sexul feminin, ponderea deţinută de principalele clase de boli în total îmbolnăviri a fost de  81,8% în 2011 şi de  83,0% în 2010.

Îmbolnăvirile noi înregistrate în anul 2011 au continuat să aibă ca principală cauză bolile aparatului respirator, ponderea acestora în total, de 42,4%, fiind în scădere faţă de anul 2010, când a fost 43,1%.

 

Tabelul nr.2 Număr de  îmbolnăviri noi, pe principalele clase de boli

 

Clase boli 2011 2010
Total Fem Masc Total Fem Masc
Total

16.232.615

9.156.514

7.076.101

16.204.110

7.136.124

9.067.986

Bolile aparatului respirator

6.879.799

3.666.249

3.213.550

6.983.693

3.280.613

3.703.080

Bolile aparatului digestiv

1.635.084

913.785

721.299

1.645.716

737.672

908.044

Bolile sistemului osteo-articular, ale muschilor, tesutului conjunctiv

1.367.563

798.785

568.778

1.364.683

575.171

789.512

Bolile aparatului genito-urinar

1.065.589

789.188

276.401

1.075.347

280.124

795.223

Bolile aparatului circulator

904.882

521.284

383.598

919.695

395.528

524.167

Boli ale pielii şi ţesutului celular subcutanat

858.531

467.734

390.797

822.624

379.878

442.746

Bolile infectioase si parazitare

610.639

334.670

275.969

588.915

270.951

317.964

 

Sursa datelor –Ministerul Sanatatii

 

Tabelul nr.3 Număr de  îmbolnăviri noi, pe principalele clase de boli

 

Clase boli 2011 2010
Total Fem Masc Total Fem Masc
Total

16.232.615

9.156.514

7.076.101

16.204.110

7.136.124

9.067.986

Bolile aparatului respirator

6.879.799

3.666.249

3.213.550

6.983.693

3.280.613

3.703.080

Bolile aparatului digestiv

1.635.084

913.785

721.299

1.645.716

737.672

908.044

Bolile sistemului osteo-articular, ale muschilor, tesutului conjunctiv

1.367.563

798.785

568.778

1.364.683

575.171

789.512

Bolile aparatului genito-urinar

1.065.589

789.188

276.401

1.075.347

280.124

795.223

Bolile aparatului circulator

904.882

521.284

383.598

919.695

395.528

524.167

Boli ale pielii şi ţesutului celular subcutanat

858.531

467.734

390.797

822.624

379.878

442.746

Bolile infectioase si parazitare

610.639

334.670

275.969

588.915

270.951

317.964

 

 

Numărul îmbolnăvirilor noi la nivelul întregii populaţii şi al populaţiei vârstnice, pe sexe şi pe medii

         2011

                   

 

Total ţara

Feminin

Masculin

Clase boli

Total

la 65+ ani

Total

la 65+ ani

Total

la 65+ ani

Total ţară

16.232.615

2.944.746

9.156.514

1.667.594

7.076.101

1.277.152

Bolile infectioase si parazitare

610.639

47.443

334.670

26.660

275.969

20.783

Tumori

68.292

24.837

37.655

11.132

30.637

13.705

Bol, sing,, ale org, hemat, si unele tulb, ale mec, de imun,

149.941

16.759

93.716

10.638

56.225

6.121

Boli endocrine, de nutritie si metabolism

512.523

103.286

319.355

62.237

193.168

41.049

Tulburari mentale si de comportament

301.040

94.068

189.062

59.993

111.978

34.075

Bolile sistemului nervos

301.855

110.114

178.326

64.391

123.529

45.723

Bolile ochiului si anexelor sale

567.552

145.563

314.897

81.516

252.655

64.047

Bolile urechii si apofizei mastoide

515.813

105.728

285334

59.991

230.479

45.737

Bolile aparatului circulator

904.882

400.095

521.284

229.113

383.598

170.982

Bolile aparatului respirator

6.879.799

627.922

3.666.249

332.502

3.213.550

295.420

Bolile aparatului digestiv

1.635.084

351.888

913.785

197.717

721.299

154.171

Boli ale pielii si tesutului celular subcutanat

858.531

113.726

467.734

60.423

390.797

53.303

Bolile sist, osteo-articular, ale muschilor, tesutului conj,

1.367.563

491.213

798.785

294.322

568.778

196.891

Bolile aparatului genito-urinar

1.065.589

225.888

789.188

132.666

276.401

93.222

Sarcina, nasterea si lauzia

32.791

-

32.529

-

262

-

Unele afect, a caror origine se situeaza in perioada perinatala

4.115

-

2.525

-

1.590

-

Malformatii congenitale, deformatii si anomalii cromozomiale

9.110

459

4.874

280

4.236

179

Simptome, semne si rez, anormale ale investig, clinice si de lab,

125.070

22517

71.362

12.787

53.708

9.730

Leziuni traumatice, otraviri si alte consecinte ale cauzelor exterioare

322.426

63240

135.184

31.226

187.242

32.014

 

 

       

 

Urban

Rural

Clase boli

Total

la 65+ ani

Total

la 65+ ani

Total ţară

9.522.196

1.529.248

6.710.419

1.415.498

Bolile infectioase si parazitare

347.090

24.428

263.549

23.015

Tumori

41.381

13.250

26.911

11.587

Bol, sing,, ale org, hemat, si unele tulb, ale mec, de imun,

87.952

8.929

61.989

7.830

Boli endocrine, de nutritie si metabolism

325.656

60.486

186.867

42.800

Tulburari mentale si de comportament

179.875

52.311

121.165

41.757

Bolile sistemului nervos

179.458

59.546

122.397

50.568

Bolile ochiului si anexelor sale

343.276

78.244

224.276

67.319

Bolile urechii si apofizei mastoide

301.883

58.440

213.930

47.288

Bolile aparatului circulator

514.531

206.801

390.351

193.294

Bolile aparatului respirator

4.086.910

332.334

2.792.889

295.588

Bolile aparatului digestiv

951.802

181.326

683.282

170.562

Boli ale pielii si tesutului celular subcutanat

515.845

62.263

342.686

51.463

Bolile sist, osteo-articular, ale muschilor, tesutului conj,

782.578

242.099

584.985

249.114

Bolile aparatului genito-urinar

625.285

117.683

440.304

108.205

Sarcina, nasterea si lauzia

18.422

-

14.369

-

Unele afect, a caror origine se situeaza in perioada perinatala

2.034

-

2.081

-

Malformatii congenitale, deformatii si anomalii cromozomiale

6.582

352

2.528

107

Simptome, semne si rez, anormale ale investig, clinice si de lab,

70.989

9.664

54.081

12.853

Leziuni traumatice, otraviri si alte consecinte ale cauzelor exterioare

140.647

21.092

181.779

42.148

  

 

         2010

                               

 

Total ţara

Feminin

Masculin

Clase boli

Total

la 65+ ani

Total

la 65+ ani

Total

la 65+ ani

Total ţară

16.204.110

2.906.248

9.067.986

1.630.348

7.136.124

1.275.900

Bolile infectioase si parazitare

588.915

43.888

317.964

24.631

270.951

19.257

Tumori

66.547

25.026

35.528

11.042

31.019

13.984

Bol, sing,, ale org, hemat, si unele tulb, ale mec, de imun,

155..053

17.150

97.165

10.928

57.888

6.222

Boli endocrine, de nutritie si metabolism

512.789

108.019

317.831

64.575

194.958

43..444

Tulburari mentale si de comportament

285.160

89.257

177.698

54.597

107.462

34.660

Bolile sistemului nervos

258.728

95.803

151.048

55.212

107.680

40.591

Bolile ochiului si anexelor sale

561.607

148.622

310.209

82.946

251.398

65.676

Bolile urechii si apofizei mastoide

486.066

94.305

262.350

52.098

223.716

42.207

Bolile aparatului circulator

919.695

403.481

524.167

228.356

395.528

175.125

Bolile aparatului respirator

6.983.693

621.292

3.703.080

329.303

3.280.613

291.989

Bolile aparatului digestiv

1.645.716

349.994

908.044

193.186

737.672

156.808

Boli ale pielii si tesutului celular subcutanat

822.624

102.238

442.746

53.718

379.878

48.520

Bolile sist, osteo-articular, ale muschilor, tesutului conj,

1.364.683

494.917

789.512

294.074

575.171

200.843

Bolile aparatului genito-urinar

1.075.347

224.495

795.223

131.250

280.124

93.245

Sarcina, nasterea si lauzia

32.889

-

32.725

-

164

-

Unele afect, a caror origine se situeaza in perioada perinatala

2.998

-

1.521

-

1.477

-

Malformatii congenitale, deformatii si anomalii cromozomiale

12.199

2.359

6.524

1.379

5.675

980

Simptome, semne si rez, anormale ale investig, clinice si de lab.

107.995

23.474

62.272

13.755

45.723

9719

Leziuni traumatice, otraviri si alte consecinte ale cauzelor exterioare

321.406

61.928

132.379

29.298

189.027

32630

 

 

 

Urban

Rural

Clase boli

Total

la 65+ ani

Total

la 65+ ani

Total ţară

9.451.237

1.484.346

6.752.873

1.421.902

Bolile infectioase si parazitare

328.196

21.663

260.719

22.225

Tumori

40.493

13.585

26.054

11.441

Bol, sing,, ale org, hemat, si unele tulb, ale mec, de imun,

89.595

8.976

65.458

8.174

Boli endocrine, de nutritie si metabolism

320.157

63.092

192.632

44.927

Tulburari mentale si de comportament

166.560

48.035

118.600

41.222

Bolile sistemului nervos

149.727

49.995

109.001

45.808

Bolile ochiului si anexelor sale

339.170

79.494

222.437

69.128

Bolile urechii si apofizei mastoide

283.477

50.770

202.589

43.535

Bolile aparatului circulator

514.021

203.182

405.674

200.299

Bolile aparatului respirator

4.166.294

329.180

2817.399

292.112

Bolile aparatului digestiv

938.937

174.564

706.779

175.430

Boli ale pielii si tesutului celular subcutanat

496.925

54.748

325.699

47.490

Bolile sist, osteo-articular, ale muschilor, tesutului conj,

767.793

242.538

596.890

252.379

Bolile aparatului genito-urinar

630.486

115.209

444.861

109.286

Sarcina, nasterea si lauzia

18.492

-

14.397

-

Unele afect, a caror origine se situeaza in perioada perinatala

1.924

-

1.074

-

Malformatii congenitale, deformatii si anomalii cromozomiale

6.156

939

6.043

1.420

Simptome, semne si rez, anormale ale investig, clinice si de lab,

55.348

8.123

52.647

15.351

Leziuni traumatice, otraviri si alte consecinte ale cauzelor exterioare

137.486

20.253

183.920

41.675

 

Sursa datelor – Ministerul Sănătăţii 

Sursa: Lucrarea „Conditia femeii varstnice din Romania in contextul national si al Uniunii Europene – Consiliul National al Persoanelor Varstnice”


 

MENU