Servicii medicale profilactice

În scopul prevenirii îmbolnăvirilor, al depistării precoce a bolii şi al păstrării sănătăţii, asiguraţii, direct sau prin intermediul medicilor cu care casele de asigurări se află în relaţii contractuale, vor fi informaţi permanent de către casele de asigurări asupra mijloacelor de păstrare a sănătăţii, de reducere şi de evitare a cauzelor de îmbolnăvire şi asupra pericolelor la care se expun în cazul consumului de droguri, alcool şi tutun.

Serviciile medicale profilactice suportate din fond sunt următoarele:
a) Monitorizarea evoluţiei sarcinii, indiferent de statutul de asigurat al femeii;

b) Urmărirea dezvoltării fizice şi psihomotorii a sugarului şi a copilului;
c) Controalele periodice pentru depistarea bolilor ce pot avea consecinţe majore în morbiditate şi mortalitate;
d) Servicii medicale din cadrul programului naţional de imunizări;
e) Servicii de planificare familială, indiferent de statutul de asigurat al femeii.

Serviciile medicale stomatologice preventive se suportă din fond, astfel:
a) Trimestrial, pentru copiii până la vârsta de 18 ani, individual sau prin formarea de grupe de profilaxie, fie la grădiniţă, fie la instituţiile de învăţământ preuniversitar;
b) De două ori pe an, pentru tinerii în vârstă de la 18 ani până la 26 de ani, dacă sunt elevi, ucenici sau studenţi şi dacă nu realizează venituri din muncă.

Asiguraţii în vârstă de peste 18 ani au dreptul la control medical pentru prevenirea bolilor cu consecinţe majore în morbiditate şi mortalitate, în condiţiile stabilite prin contractul-cadru.

MENU