Servicii de medicină dentară

Asiguraţii în vârstă de peste 18 ani beneficiază de serviciile medicale preventive şi tratamentele de medicină dentară incluse în pachetul de bază, decontate de casele teritoriale în cote de 40%, 60% şi 100%, în funcţie de tipul acestora.

Serviciile medicale de pedodonţie şi ortodonţie, precum şi serviciile medicale preventive şi tratamentele stomatologice incluse în pachetul de bază acordate copiilor sub 18 ani sunt decontate 100% de casele teritoriale.

Serviciile de medicină dentară de urgenţă, respectiv pachetul minimal, se acordă oricărei persoane indiferent dacă are sau nu calitatea de asigurat, fără co-plata din partea acesteia.

Persoanele care se asigură facultativ beneficiază de serviciile medicale de medicină dentară de urgenţă, cu excepţia copiilor în vârstă de până la 18 ani, care beneficiază de serviciile medicale de medicină dentară incluse în pachetul de bază.

MENU