Servicii medicale nesuportate de fond

a) Serviciile medicale acordate în caz de boli profesionale, accidente de muncă şi sportive, asistenţă medicala la locul de muncă, asistenţă medicală a sportivilor;
b) Unele servicii medicale de înaltă performanţă;
c) Unele servicii de asistenţă stomatologică;
d) Serviciile hoteliere cu grad înalt de confort;
e) Corecţiile estetice efectuate persoanelor cu vârsta de peste 18 ani;
f) Unele medicamente, materiale sanitare şi tipuri de transport;
g) Eliberarea actelor medicale solicitate de autorităţile care prin activitatea lor au dreptul să cunoască starea de sănătate a asiguraţilor;
h) Fertilizarea în vitro;
i) Transplantul de organe şi ţesuturi, cu excepţia cazurilor prevăzute în contractul-cadru;
j) Asistenţă medicală la cerere;
k) Contravaloarea unor materiale necesare corectării văzului şi auzului: baterii pentru aparatele auditive, ochelari de vedere;
l) Contribuţia personală din preţul medicamentelor, a unor servicii medicale şi a dispozitivelor medicale;
m) Serviciile medicale solicitate de asigurat;
n) Unele proceduri de recuperare şi de fizioterapie;
o) Cheltuielile de personal aferente medicilor şi asistenţilor medicali, precum şi cheltuielile cu medicamente şi materiale sanitare din unităţi medico-sociale;
p) Serviciile acordate în cadrul secţiilor/clinicilor de boli profesionale şi al cabinetelor de medicină a muncii;
q) Serviciile hoteliere solicitate de pacienţii ale căror afecţiuni se tratează în spitalizare de zi;
r) Cheltuielile de personal pentru medici, farmacişti şi medici dentişti pe perioada rezidenţiatului;
s) Serviciile de planificare familială acordate de medicul de familie în cabinetele de planning din structura spitalului;
t) Cheltuielile de personal pentru medicii şi personalul sanitar din unităţile sau secţiile de spital cu profil de recuperare distrofici, recuperare şi reabilitare neuropsihomotorie sau pentru copiii bolnavi HIV/SIDA, reorganizate potrivit legii;
u) Activităţi de interes deosebit în realizarea obiectivelor strategiei de sănătate publică.

 

MENU