Servicii medicale de îngrijire la domiciliu

Asiguraţii au dreptul să primească unele servicii de îngrijiri medicale la domiciliu, acordate de un furnizor autorizat şi evaluat în condiţiile legii.

Serviciile de transport sanitar, necesare pentru realizarea unui serviciu medical pentru asigurat, se suportă din fond. Asiguraţii au dreptul la transport sanitar în următoarele situaţii:
a) Urgenţe medico-chirurgicale;
b) Cazurile prevăzute în contractul-cadru.

Asiguraţii au dreptul la materiale sanitare şi dispozitive medicale pentru corectarea văzului, auzului, pentru protezarea membrelor şi la alte materiale de specialitate, în scopul protezării unor deficienţe organice sau fiziologice, pentru o perioadă determinată sau nedeterminată, pe baza prescripţiilor medicale, cu sau fără contribuţie personală.

Asiguraţii beneficiază de proceduri fizioterapeutice, pe baza recomandărilor medicale, cu sau fără contribuţie personală, în condiţiile prevăzute în contractul-cadru.

MENU