Asistenţa medicală specializată în ambulatoriile clinice

Asiguraţii beneficiază de pachetul de bază de servicii medicale de specialitate în ambulatoriu, pe baza biletului de trimitere eliberat de medicul de familie sau de alt medic specialist, cu excepţia urgenţelor şi afecţiunilor confirmat.

Pentru stabilirea diagnosticului, în cazul urgenţelor medico-chirurgicale şi al afecţiunilor în care au fost epuizate toate celelalte posibilităţi de explorare, pot fi recomandate servicii medicale de înaltă peformanţă, precum CT, RMN, scintigrafie etc.

Medicul de specialitate din ambulatoriu recomandă realizarea de investigaţii paraclinice şi prescrie medicamente cu şi fără contribuţie personală.

Persoanele care se asigură facultativ beneficiază de servicii medicale de specialitate în ambulatoriu pentru constatarea situaţiei de urgenţă şi pentru depistarea de boli cu potenţial endemo-epidemic.

Copiii în vârstă de până la 18 ani beneficiază de serviciile medicale incluse în pachetul de bază.

Persoanele neasigurate beneficiază de servicii medicale de specialitate în ambulatoriu pentru constatarea situaţiei de urgenţă şi pentru depistarea de boli cu potenţial endemo-epidemic.

MENU