Medicamente cu si fara contributie personala

Persoanele asigurate beneficiază de medicamente cu sau fără contribuţie personală, în tratamentul ambulatoriu, prescrise de către medicii de familie şi de către medici specialişti.

La o consultaţie, pentru fiecare afecţiune, pot fi prescrise 1-3 medicamente (excepţie fac copiii cu vârste între 0-12 luni şi bolnavii incluşi în programele de sănătate, pentru care numărul de medicamente corespunde schemei terapeutice).

Medicamentele cu şi fără contribuţie personală se prescriu pentru 3-5 zile în afecţiuni acute, 8-10 zile în afecţiuni subacute, şi până la 30 de zile în afecţiuni cronice şi până la 60 de zile pentru diagnosticul de diabet zaharat. Prescripţia medicală pentru afecţiunile acute şi subacute este valabilă 24 de ore în mediul urban. Prescriptia medicală care se eliberează la externarea din spital cuprinde medicaţia pentru maxim 30 de zile.

Asiguraţii beneficiază de medicamente compensate în proporţie de 50%, 90% şi 100%.

Se suportă medicamentele fără contribuţie personală, conform prevederilor legale în vigoare, pentru copiii cu vârste cuprinse între 0 şi 18 ani, pentru tinerii între 18 şi 26 ani dacă sunt elevi, studenţi sau ucenici, pentru gravide şi pentru persoane prevăzute în legi speciale, diagnosticate cu boli care beneficiazî de gratuitate.

Asiguraţii au dreptul la dispozitive medicale destinate recuperării unor deficienţe organice sau fiziologice pentru corectarea văzului, auzului, protezarea membrelor şi la alte materiale de specialitate, cu sau fără contribuţie personală.

Dispozitivele medicale se acordă la recomandarea medicului de specialitate şi cu aprobarea caselor teritoriale.

Diferenţa dintre preţul de vânzare şi preţul de referinţă suportat de casele teritoriale va fi achitată de către asigurat direct furnizorului de dispozitive medicale.

Alte servicii medicale incluse în asigurarea socială de sănătate:

1. Servicii medicale de urgenţă şi transport sanitare;
2. Îngrijiri medicale la domiciliu;
3. Servicii medicale de recuperare a sănătăţii.

În baza Cardului European de Asigurări Sociale de Sănătate sau a Certificatului Provizoriu de Înlocuire a Cardului European de Asigurări Sociale de Sănătate beneficiaţi de asigurare de sănătate pe teritoriul Uniunii Europene.

MENU