Servicii medicale curative

Asiguraţii au dreptul la servicii medicale pentru vindecarea bolii, pentru prevenirea complicaţiilor ei, pentru recuperarea sau cel puţin pentru ameliorarea suferinţei, după caz. Tratamentul medical se aplică de către medici sau asistenţi medicali şi de alt personal sanitar, la indicaţia şi sub supravegherea medicului.

Serviciile medicale curative ale căror costuri sunt suportate din fond sunt:
a) Serviciile medicale de urgenţă;
b) Serviciile medicale acordate persoanei bolnave până la diagnosticarea afecţiunii: anamneză, examen clinic, examene de investigaţii paraclinice;
c) Tratamentul medical, chirurgical şi unele proceduri de recuperare;
d) Prescrierea tratamentului necesar vindecării, inclusiv indicaţiile privind regimul de viaţă şi muncă, precum şi igieno-dietetic.

Asiguraţii au dreptul la asistenţă medicală primară şi de specialitate ambulatorie la indicaţia medicului de familie. Ei primesc asistenţă medicală de specialitate în spitale autorizate şi evaluate.

Serviciile spitaliceşti se acordă prin spitalizare şi cuprind: consultaţii, investigaţii, stabilirea diagnosticului, tratament medical şi/sau tratament chirurgical, îngrijire, recuperare, medicamente şi materiale sanitare, dispozitive medicale, cazare şi masă.

Asistenţa medicală de recuperare se acordă pentru o perioadă de timp şi după un ritm stabilite de medicul curant în unităţi sanitare autorizate şi evaluate. Serviciile şi îngrijirile medicale la domiciliu se acordă de furnizori evaluaţi şi autorizaţi în acest sens.

Serviciile medicale stomatologice se acordă de către medicul de medicină dentară în cabinete medicale autorizate şi evaluate conform legii. Asiguraţii beneficiază de tratamente stomatologice care se suportă din fond în condiţiile stabilite prin contractul-cadru.

MENU